610 g (zahrnuje hrot Ice, tlouk/lopatku, Boxer, Rhino)

Domovská stránka » 610 g (zahrnuje hrot Ice, tlouk/lopatku, Boxer, Rhino)

Horolezecké vybavenie (172)

Vybavenie pre práce vo výške, nad voľnou hĺbkou a evakuácia (5)